istnienie „obrazów eidetycznych”

istnienie „obrazów eidetycznych”

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927