istnienie realne

istnienie realne

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935