istnienie rzeczy realnych

istnienie rzeczy realnych

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947