istnienie wartości

istnienie wartości

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947