istnienie względne

istnienie względne

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947