istota języka

istota języka

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962