istotność

istotność

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936