J.A.K. Thomson

J.A.K. Thomson

List do Ireny Krońskiej z 19.01.1955