jakość relacyjna przedmiotu

jakość relacyjna przedmiotu

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947