jakości doniosłe

jakości doniosłe

List od Stefana Morawskiego z 30.11.1965

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965