jakości estetycznie doniosłe

jakości estetycznie doniosłe

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965