jakości estetycznie wartościowe

jakości estetycznie wartościowe

List do Stefana Morawskiego z 25.05.1967