jednostka sensu zdania

jednostka sensu zdania

List od Fritza Kaufmanna z 13.05.1931