Józef Maria Bocheński

Józef Maria Bocheński

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937