Karol Marks

Karol Marks

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969

List do Ireny Krońskiej z 23.06.1966