kategoria artystyczna

kategoria artystyczna

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.07.1967