kategoria semantyczna

kategoria semantyczna

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962