Kazio

Kazio

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1921