Kernowie

Kernowie

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 23.11.1936