kierunki współczesnej teorii poznania

kierunki współczesnej teorii poznania

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.08.1924