kółko literackie

kółko literackie

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936