Komitet pisma Estetyka

Komitet pisma Estetyka

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961