koncepcja dzieła sztuki

koncepcja dzieła sztuki

List do Stefana Morawskiego z 26.06.1967