koncepcja świadomości

koncepcja świadomości

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967