koncepcja wartości

koncepcja wartości

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947