konferencja w Nieborowie

konferencja w Nieborowie

List od Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1965