Kongres Estetyki w Szwecji

Kongres Estetyki w Szwecji

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.05.1967