Kongres w Szwecji

Kongres w Szwecji

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966