konkretne jednostki języka

konkretne jednostki języka

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962