konstrukcja dzieła

konstrukcja dzieła

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964