Krakowski miastoprojekt

Krakowski miastoprojekt

List do Stefana Morawskiego z 08.01.1964