Krakowskie Przedmieście

Krakowskie Przedmieście

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.03.1958