krytyka Bergsona

krytyka Bergsona

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1921