krytyka idealizmu

krytyka idealizmu

List od Jana Patočki z 25.08.1945