krytyka myśli Ingardena

krytyka myśli Ingardena

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967