krytyka Whiteheada

krytyka Whiteheada

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.12.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.12.1936