Krzysztof Radziwiłł

Krzysztof Radziwiłł

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942