kuracja

kuracja

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928

List od Bogdana Suchodolskiego z 15.07.1944

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950

List od Henryka Elzenberga z 12.03.1950

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947