kwalifikacje przedmiotów intencjonalnych

kwalifikacje przedmiotów intencjonalnych

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947