kwestia polityczna

kwestia polityczna

List od Jana Patočki z 25.08.1945