Łączki Kucharskie

Łączki Kucharskie

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 04.08.1943