łatwe metody

łatwe metody

List od Stefana Szumana z 16.06.1939