leśniczówka

leśniczówka

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928