Lipsk

Lipsk

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 16.04.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 20.04.1923

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 14.04.1923