list gratulacyjny

list gratulacyjny

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.04.1966