Mariówka

Mariówka

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 15.08.1939

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 02.08.1938