matematycy lwowscy

matematycy lwowscy

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923