materiał do narady

materiał do narady

List od Ireny Krońskiej z 21.09.1968