materializm dialektyczny

materializm dialektyczny

List od Ireny Krońskiej z 10.07.1954