memoriał

memoriał

List od Stefana Szumana z 26.04.1939

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.01.1934